Anonimnost naši skupnosti omogoča, da postavljamo načela pred osebnosti. Socialni in ekonomski status nimata znotraj skupnosti OA nobenega pomena; vsi smo kompulzivni jedci.

Anonimnost na nivoju tiska, radia, televizije in drugih javnih medijev nam zagotavlja, da naše članstvo v OA ne bo razkrito.