OA smo skupnost posameznikov, ki z izmenjavanjem izkušenj, moči in upanja okrevamo od neobvladljivega prenajedanja.
Vsakdo, ki si želi prenehati z neobvladljivim prenajedanjem, je med nami dobrodošel.

Članarine ne pobiramo. Vzdržujemo se z lastnimi prispevki; podpore od zunaj ne sprejemamo, niti zanjo ne prosimo. Skupnost OA ni vezana na nobeno družbeno ali zasebno organizacijo, politično gibanje, ideologijo ali versko načelo: stališč do zadev izven skupnosti ne zavzemamo.

Naš glavni namen je, da bi se vzdržali kompulzivnega prenajedanja in da bi sporočilo o okrevanju po poti 12. korakov posredovali tistim, ki še vedno trpijo.

Program, ki ga uporabljamo v OA, deluje enako dobro za PREKOMERNE JEDCE, kot za tiste, ki trpijo za BULIMIJO, ANOREKSIJO ali ORTOREKSIJO. Zavedamo se, da so to le različni obrazi iste bolezni – odvisnosti od hrane.