1. izročilo

Naš skupni blagor mora biti na prvem mestu; osebno okrevanje je odvisno od enotnosti OA.

2. izročilo

Pri naših skupnih ciljih obstaja samo ena končna avtoriteta – ljubeči Bog, kot se lahko izraža v naši skupinski zavesti. Naši vodje so le zaupanja vredni poverjeniki; oni ne vladajo.

3. izročilo

Edini pogoj za članstvo v skupnosti OA je želja, da bi prenehali jesti kompulzivno.

4. izročilo

Vsaka skupina naj bo samostojna, razen v zadevah, ki so skupne vsem skupinam ali OA kot celoti.

5. izročilo

Poglaviten namen vsake skupine je le, da prenaša svoje sporočilo kompulzivnemu prekomernemu jedcu, ki še vedno trpi.

6. izročilo

Skupina OA naj nikoli ne podpira, financira ali s svojim imenom krije drugih sorodnih ali zunanjih ustanov in dejavnosti, da nas težave v zvezi z denarjem, lastnino ali ugledom ne bi odvračale od našega osnovnega namena.

7. izročilo

Vsaka skupina OA naj bi se v celoti vzdrževala sama in odklanjala zunanje prispevke.

8. izročilo

OA naj za vedno ostane neprofesionalna organizacija; vendar naši službeni centri lahko zaposlijo strokovne delavce.

9. izročilo

OA kot takšna naj ne postane trdna organizacija, lahko pa ustanavljamo službene odbore, neposredno odgovorne tistim, katerim služijo.

10. izročilo

OA se ne opredeljuje do zadev izven skupnosti, zato naj ne bi imena OA nikoli vpletali v sporna javna vprašanja.

11. izročilo

Naši stiki z javnostjo slonijo bolj na privlačnosti kot na reklami. Vedno moramo ohraniti osebno anonimnost v tisku, na radiu, filmu, televiziji in drugih medijih.

12. izročilo

Anonimnost je duhovni temelj vseh teh izročil, ki nas vedno opominja na to, naj načelom dajemo prednost pred osebnostmi.