Skupnost OA ni verska organizacija, saj ne zahteva nobenega določenega verskega prepričanja kot pogoj za članstvo. Med svojimi člani ima OA veliko ljudi različnih verskih prepričanj, kot tudi ateiste in agnostike.

Osnova OA programa temelji na sprejemanju nekaterih duhovnih vrednot. Člani si lahko svobodno razlagajo te vrednote ali pa o njih sploh ne razmišljajo, če se tako odločijo.

Več posameznikov, ki pridejo v OA, imajo zadržke glede sprejemanja (kakršnegakoli) koncepta Sile, večje od njih samih. Naše izkušnje so nam pokazale, da tistim, ki ostanejo odprti glede tega in vztrajajo s prihodi na OA srečanja, ni težko najti rešitve za to osebno težavo.