Skupnost OA ne pobira članarine. Podpiramo se sami, z lastnimi prostovoljnimi prispevki ter s prodajo literature. Večina skupin si na srečanjih podaja mošnjiček, v katerega zbira prispevke, s katerim se pokrivajo stroški skupine. Skupnost OA se vzdržuje sama in v celoti odklanja zunanje prispevke.